Vítejte na našich stránkách

Naše kancelář úspěšně funguje již od roku 1991, a to v oblastech zejména práva pracovního, obchodního, občanského a úpadkového.

Stálými našimi klienty jsou velké renomované obchodní společnosti regionu i drobní podnikatelé. Právní pomoc však běžně udělujeme i zaměstnancům a občanům.

Svým klientům podnikatelům poskytujeme právní služby ve všech oblastech podnikatelské činnosti od zakládání či změn obchodních společností až po běžné vztahy obchodní a pracovně právní, a to jak formou spolupráce a právní pomoci vedoucím zaměstnancům podniků, tak i formou zastupování v jednáních a řízeních před orgány veřejné a státní správy a před soudy.

Klientům z řad zaměstnanců a občanů jsme schopni poskytnout právní služby v celé šíři pracovního a občanského práva.